Dane rejestrowe

Kaliskie Zakłady Garbarskie S.A.
ul. Majkowska 17
62-800 Kalisz

tel. +48 62 767-30-11
fax. +48 62 757-68-08

Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII
Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Nr KRS 0000066231

Wysokość kapitału zakładowego
848 924,00 PLN w pełni opłacony

NIP: 618-00-41-557, REGON: 250432674

Rachunek bankowy: PKO BP
64 1020 2212 0000 5202 0374 5601

All Rights Reserved